323123123323123123

Anonsai

 22882365_1182934998517413_844643080_o

Tėvynę mylėjusiems

19366064_1498231433530947_4816511892010525246_n

Birželio 14-ąją, visoje šalyje minima Gedulo ir vilties diena, kuomet dalijamasi prisiminimais apie lietuvius, žuvusius tremtyje. Ši ypatinga Lietuvai data nebuvo užmiršta ir Trakuose – Birželio 14-ąją vyko renginiai, skirti tragiškoms netektims atminti.

 

18.00 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kurias celebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaras kun. Rimas Kalmatavičius, koncelebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos emeritas mons. Vytautas Rūkas.

Susirinkusiems Šv. Mišių dalyviams monsenjoras homilijos metu sakė:

"Šiandien mūsų Tėvynėje gedulo šventė. Prisimename šimtus tūkstančių į Sibirą ištremptų mūsų brolių, jų kančias ir mūsų žemėje pralietą partizanų kraują. Minime okupacijos tragediją, kai tarp savęs susidūrė dvi siaubingiausios praėjusio amžiaus ideologijos: komunizmas ir nacizmas. Jos abi žadėjo sukurti tobulą visuomenę ir pradėjo naikinti, kas jų nuomone, buvo netobula, kenksminga ir nepageidaujama. Vienu atveju, tai buvo žydai ir kiti ne arijų kilmės žmonės, o kitu - buržuaziniai nacionalistai, buožėmis pavadinti - dori ir savo tėvynę mylintys piliečiai. Tikrovėje tai reiškė prievartą, kraują, ašaras, nelaisvę, vergystę. Žmogus buvo aukojamas ideologijos labui ir laikomas kaip medžiaga, daiktas, kurį reikia taisyti ir visai sunaikinti. O ten, kur žmogus tampa tik priemone, prasideda keias į tironiją.“

Po Šv.Mišių visi rinkosiį minėjimą „Tėvynę mylėjusiems“ Trakų Aukų kalnelyje. Nusidriekusi ilga iškilminga eisena pakilo pakalne, kur buvo prisiminti skaudžiausi istorijos įvykiai, tremties aukos, pagerbti ir apdovanoti Lietuvos labui dirbantys.

Minėjimo dalyvius sveikino LR seimo narys Jonas Liesys, Trakų rajono merė Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvederavičius, Trakų bažnyčios vikaras - kunigas Rimas Kalmatavičius, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas KulikauskIs, medalio „Vilniui ir tautai“ asociacijos komisijos kancleris Saulius Povilaitis, komisijos nariai – Regimantas Paulionis, Antanas Burokas,atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Trakų skyriaus pirmininkas Stanislovas Matulionis, savo eiles skaitė Trakų krašto lakštingala, poetė Teresa Balkutė-Zalatuchinienė. Minėjimo vėliavnešiai - Lietuvos šaulių sąjungos, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Trakų 6-osio kuopos šauliai su Kęstučiu Blaževičiumi, Nijole Romaškiene, Gediminu Romaška priešakyje.

Minėjimo metu Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjunga įteikė Sauliui Klerauskui medalį „Nepriklausomybės gynėjui“ už Lietuvos valstybės gynybinių pajėgumų stiprinimąbei  medalio „Vilniui ir tautai“ asociacija įteikė medalius „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ - Nijolei Romaškienei, Aleksui Aleksandravičiui, Stanislovui Baltrūnui, Juozui Gurskui, Vytautui Pivoriui, Stasiui Mikutavičiui.

Po minėjimo Aukų kalnelyje visi dalyviai aplankė žuvusių kapussenosiose bei naujosiose kapinėse, kur tremties aukos buvo pagerbtos tylos minute, skaitomos eilės, prisiminti skaudūs 1941 metų įvykiai.

Trakų kultūros rūmų informacija

Nuotraukos Vytauto Žemaičio
19225686_1498231290197628_6473828072639032784_n 19274936_1498231293530961_188894059913330211_n 19399090_1498231283530962_3748102904715366173_n 19399047_1498231443530946_4421020728989547901_n 

 

ENPI tarptautinis projektas

Untitled

Rekvizitai

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI

Viešoji įstaiga, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 303212890

Vytauto g. 69,

LT-21110 Trakai,

tel., faks. 370 528 55 299,

mob. tel. 370 612 20 876 

el. p. trakurumai@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT854010051001872906
Bankas AB DnB bankas, Lietuva
Banko kodas 40100