323123123323123123

Anonsai

sausio_13 laisves_gyneju_d._2018 SAUSIO13-Plakatas

Bitininkystė

P5110062
Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys nuo 2004 m. pagal projektinį finansavimą vykdo įvairaus pobūdžio edukacines senųjų amatų gaivinimo programas, vykdo ekspedicijas pas kaimo gyventojus, renka, kaupia medžiagą apie savo gimtą kaimą, tradicijas, papročius. Ši visa veikla nukreipta į senųjų vertybių išsaugojimą , puoselėjimą ir sklaidą, turi išliekamąją vertę ir pažintinę reikšmę , yra perduodama   jaunajai kartai.

Bitininkystė – dar viena, labai  svarbi Tiltų krašto materialinės kultūros dalis, savo tradicijas puoselėjanti nuo caro laikų iki šių dienų. Trakų rajono savivaldybei paskelbus 2013 m. kultūros projektų rėmimo ir meno mėgėjų kolektyvų dalinio rėmimo konkursą , Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys parengė projektą „Tiltų krašto tradiciniai amatai. I dalis. Bitininkystė.‘ : Projekto tikslas - medžiagos apie bitininkavimo tradicijas Tiltų krašte fiksavimas, kaupimas , išsaugojimas ir sklaida. Trakų rajono savivaldybė parėmė projektą ir jo vykdymui skyrė finansavimą. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir patys bitininkai. Projektą vykdėme ištisus metus. Organizavome ekspedicijas, kurių metu lankėmės pas bitininkus Praną Lebednyką, Vytą Vilkišių, Virginijų Pockevičių, Vytą Kazlauską, Stasį Kazlauską, Kęstą Dobrovolską , nufotografavome ir nufilmavome jų darbo procesus, bitininkavimo įrankius, išgirdome pasakojimus apie bites, medų bei kitus produktus ir kitą apie bitininkavimą pateiktą informaciją.

Skaityti daugiau...

 

Dzūkų krašto tradiciniai amatai

P9149450
Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys pradėjo vykdyti projektą “Dzūkų krašto tradiciniai amatai’’, kurį dalinai finansuoja Lietuvos respublikos kultūros ministerija . Projekto tikslas - edukacinių programų metu sudaryti galimybes projekto dalyviams plačiau pažinti nematerialų tautos paveldą ir tradicinius senuosius dzūkų amatus. Tai edukacinis ir šviečiamojo pobūdžio projektas, kurio metu Vilniaus apskrities Trakų ir Alytaus apskrities Varėnos rajonų vaikams, jaunimui , vyresnio amžiaus žmonėms sudarytos galimybės plačiau pažinti nematerialų dzūkų paveldą ir senuosius dzūkų amatus. Projektas orientuotas į mažiau socialinių ir ekonominių galimybių turinčius gyventojus bei gyvenančius atokesnėse Dzūkijos vietovėse. Edukacines programas ,   seminarą ves ir projekto dalyvius amatų mokys etnologai, istorikai, sartifikuotų amatų meistrai, tautodailininkai ir vietiniai amatininkai, patirtį perėmę iš savo tėvų , senolių. Projekto partneriai - Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervuatas , Varėnos kultūros centro Valkininkų filialas , Varėnos rajono Valkininkų vidurinė mokykla, Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė . Šių metų rugsėjo 14 d. Tiltų kaime medaus ir duonos šventės „Kvepia medumi mūsų stalas „ metu įvyko pirmoji edukacinė programa . Dzūkų krašto tradicinį amatą – žvakių liejimą senuoju būdu pristatė Dzūkijos NP ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervuato direkcijos kultūros paveldo vyr. specialistai - istorikė Virginija Pugačiauskienė ir etnografas Jonas Bajoriūnas. Edukacine programa susidomėjo, joje dalyvavo ir žvakes liejo per dvidešimt dalyvių. Kiti šventės dalyviai tapo programos stebėtojais.

Skaityti daugiau...

 

Tau, brangioji Mama...

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių. Tai diena, kai gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – Mamai. Lietuvoje Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Tai simbolizuoja žmonių pagarbą kilniai moters – motinos prigimčiai. Taip atsidėkojama už jos rūpestį, auginant vaikus.Mūsų senoliai Motiną, gyvybės nešėją, tapatindavo su Žeme, mat motina išaugina vaikus, o žemė duoda derlių. Pavasarį garbinama Žemė ir namų židinio saugotoja Motina.

Skaityti daugiau...

 

Trakų „Bočių“ draugija: neklauskit meilės vardo

bociaiTokio pavadinimo popietę kartu su kultūros rūmų darbuotojais organizavo Trakų bendrija „Bočiai“. Buvo kalbama ir dainuojama apie meilę žmogui, gamtai, tėviškei.

Meilės jausmo neįmanoma apibūdinti žodžiais. Tai gali padaryti bene tik tas, kas nepatyrė tikro meilės jausmo. Neieškokime atsakymo. Kaip teigė poetas Paulius Širvys, „neklauskit meilės vardo, jai tūkstančiai vardų“. Poetė Stasė Nedzinskienė rašė: „…kaip dangiškasis lobis ta meilė širdyje.“ Vieni tą vienokio ar kitokio dydžio lobį randa, kiti dar ieško. Eilėraštyje „Braukiu tave iš atminties“ S. Nedzinskienė rašo: „Gal meilė – Dievo dovana, ar tik pikta lemties pagunda? / Tačiau vien džiaugsmo kupina mana širdis gyvent pabunda.“ Netiesa, kad senstant meilės jausmas nyksta. Atvirkščiai –žmogus sensta, jeigu liaujasi mylėti. Šią mintį eilėraštyje „Sugrąžintas laikas“ taip išsakė S. Nedzinskienė: „Mums laiką sugrąžina atmintis, / ir meilės sapnas niekur nepradingsta, / jame gili širdies išpažintis / neleidžia senti ir siela nenyksta.“ Tad, bendraudami šioje popietėje, bandėme teigti, kad mūsų sielos nenyksta, priėjome prie nuomonės, kad žmonėms, kurios mes mylime, reikia dažniau pasakyti, ką jaučiame.

Skaityti daugiau...

 

Atvelykio popietė Tiltuose

IMG_01
Nuo senovės lietuviai pavasarį šventė gamtos ir visa kas gyva atbudimo, prisikėlimo šventes. Rodos taip neseniai varėme žiemą, žadinome gamtą užgavėdami, kovo 20 minėjome pavasario lygę (lygiadienį), dabar dar ir pasauline Žemės diena vadinama – astronominiu pavasariu, kuomet dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Kovo 25-ji gandro šventė (Blovieščius). Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusio pasninko ir šv. Velykos į duris pasibeldė – džiaugsmo, atsigavėjimo šventė, simbolizuojanti augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos atgimimą, O pirmas sekmadienis po Velykų – visų švenčių pabaiga - Atvelykis. Tokiais žodžiais Tiltų bendruomenės namuose renginio vedantieji Bobutė ( Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio administratorė Vaiva Neteckienė) ir Diedukas ( Rimas Kleinotas) balandžio 6 dieną pradėjo Velykėlių popietę „Margi margučiai ritas, jau aušta Atvelykio rytas“, kurią organizavo Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys. Artėjantį pavasarinį žiemos virsmą į vasarą dar labiau paryškino Bobutės skaitomos ištraukos iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ pirmos dalies „Pavasario linksmybės“.

Skaityti daugiau...

 
Daugiau naujienų...

ENPI tarptautinis projektas

Untitled

Rekvizitai

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI

Viešoji įstaiga, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 303212890

Vytauto g. 69,

LT-21110 Trakai,

tel., faks. 370 528 55 299,

mob. tel. 370 612 20 876 

el. p. trakurumai@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT854010051001872906
Bankas AB DnB bankas, Lietuva
Banko kodas 40100