323123123323123123

Anonsai

sausio_13 laisves_gyneju_d._2018 SAUSIO13-Plakatas

Projektas "Protėvių dvasia gyvuoja musų širdyse"

 


newlogo

 

Projekto numeris: LLB-2-236

Trakų rajono kultūros rūmai nuo 2013 m. kovo 1 d. įgyvendina tarptautinį projektą „Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse“. Projektas priklauso ENPI projektų grupei ir įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę 2007-2013 bendradarbiavimo per sieną programą Latvija – Lietuva – Baltarusija. Bendra tarptautinio projekto trukmė 18 mėnesių, t. y. nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. projekto biudžetas – 569 225,15 Lt (164 859,00 EURO), ES parama – 512 302,63 Lt (148 373,10 EURO).

Programos pavadinimas:

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Bendra informacija apie Programą: 

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m. periodu pakeičia Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės programos Pietų prioriteto IIIA programą. Programos bendras strateginis tikslas yra stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir Gardino sritys.Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Programos interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu.

Bendra informacija apie ES: 

Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, nusprendusios laipsniškai sujungti žinias, išteklius ir ateitį. Per 50 metų plėtros valstybės narės sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros erdvę, be to, išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga siekia dalintis šiais pasiekimais ir jų verte su šalimis ir gyventojais už jos ribų.

Europos Komisijos išlyga:

Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingi Trakų kultūros rūmai ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti. 

Paramos gavėjas:

Trakų  kultūros rūmai

Partneris:

Lydos rajono vykdomojo komiteto ideologinio darbo, kultūros ir jaunimo reikalų departamentas

Nuorodos:

EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid
Programos interneto svetainė www.enpi-cbc.eu


Pranešimai spaudai ir naujienlaiškiai

Partnerių susitikimų organizavimas:

Pirmasis partnerių susitikimas

Antrasis partnerių susitikimas

Trečiasis partnerių susitikimas

Festivalių organizavimas:

Pirmasis folkloro ir amatų festivalis "Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse"

Antrasis folkloro ir amatų festivalis "Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse"

Trečiasis folkloro ir amatų festivalis "Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse"

Ketvirtasis folkloro ir amatų festivalis "Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse"

Penktasis folkloro ir amatų festivalis "Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse"

Senųjų amatų organizavimas

Ekspedicijos po projekto partnerių šalių regionus:

Ekspedicijų Lietuvoje nuotraukos

Ekspedicijų Baltarusijoje nuotraukos

DVD ir leidinio montavimas, redagavimas, vertimas, leidyba, išplatinimas

 

 

 

ENPI tarptautinis projektas

Untitled

Rekvizitai

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI

Viešoji įstaiga, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 303212890

Vytauto g. 69,

LT-21110 Trakai,

tel., faks. 370 528 55 299,

mob. tel. 370 612 20 876 

el. p. trakurumai@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT854010051001872906
Bankas AB DnB bankas, Lietuva
Banko kodas 40100