323123123323123123

Anonsai

sausio_13 laisves_gyneju_d._2018 SAUSIO13-Plakatas

Folkloro ansamblis RADASTA

radasta1987 metų pavasarį Marytės Morkūnienės paraginti, Trakų rajono gėlininkai susirinko į pirmąją ansamblio repeticiją, kurioje dalyvavo virš 20 dainuoti bei muzikuoti norinčių folkloro entuziastų. Pirmoji ansamblio vadovė buvo Audronė Makaveckaitė. Tais pačiais metais vyko pirmasis ansamblio pasirodymas Joninių šventėje Tamašavoje. Ansamblio dalyviai daugiausia koncertavo gėlininkų ir sodininkų renginiuose Trakų krašte ir visoje Lietuvoje. 
Po metų ansambliui pradėjo vadovauti Regina Žukauskienė. Smagiai instrumentinei grupei talkino Aleksas Dulkė. Po poros metų Aleksas su dalimi ansambliečių atsiskirė nuo folkloro ansamblio ir įkūrė liaudies muzikos kapelą.Atgimimo dienomis ansamblis pasirodydavo susitikimuose su kandidatais į Seimą, dalyvavo kasmetiniuose suėjimuose Gedulo ir vilties dienomis Trakų bažnyčioje, rezistentų kalnelyje, kapinėse. Kasmet linksmino Trakų gyventojus Joninių šventėje, minint Lietuvos nepriklausomybę vasario 16, dalyvavo jungtiniuose koncertuose minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kovo 11. Dainavo prie parlamento po sausio įvykių.1994m. žiemą išėjus anapilin Reginai ansambliui ėmė vadovauti Nijolė Kačenauskienė. Tautinių rūbų ansambliečiai ilgai neturėjo. Kas iš mamų, kas iš giminaičių gavo, kiti pirko medžiagas ir siūdinosi patys. Kas kaip mokėjo ir galėjo – tas taip ir apsirėdė. Prieš 2007 metų Dainų šventę ansambliečiams buvo pasiūdinti nauji tautiniai kostiumai.1996 metų rudenį ansambliui ima vadovauti jauni ir entuziastingi vadovai, tikri folkloro specialistai – Gediminas Rakauskas ir etnomuzikologė Rasa Norinkevičiūtė.Sunku išvardinti vietoves, kuriose koncertuota per 25-erius metus. 

radasta

Radastiečiai pažymi valstybines, kalendorines šventes, švenčia kolektyvo narių jubiliejus. Didžiausia metų šventė ansambliečiams – Joninės. Anksčiau kolektyvo nariai tradiciškai ją švęsdavo Tamašavoje, kur juos labai maloniai priimdavo. Su koncertinėmis programomis „Radasta“ dažnai pasitikdavo į Trakus atvykusius garbius užsienio svečius.Radastiečiai dalyvauja visuose Trakų miesto tradiciniuose renginiuose, koncertuoja įvariose Trakų įstaigose, dažnai kviečiami į rajono kaimus ir miestelius koncertuoti, pravesti kalendorines šventes. Savo pasirodymais džiugino ne tik Lietuvos bet ir užsienio žiūrovus: viešėjo Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje.
Ansamblis daugiausia atlieka autentiškas dzūkiškas dainas. „Radastos“ programoje daugiausia Trakų krašte užrašytos dainos, pačių ansambliečių iš savo tėvų ar senelių atsineštas repertuaras. Buvo parengtos Vėlinių, Advento-Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Joninių, vestuvinės, partizanų ir tremtinių dainų bei kitos programos. 2008 m. išleista „Radastos“ kompaktinė plokštelė „Trakų krašto dainos“.Ansamblis turi savo vėliavą, kurioje simboliškai pavaizduotas radastos žiedas. Pasaulinei lietuvių dainų šventei ją išsiuvinėjo Valentina Masiukienė.Dabar folkloro ansamblyje „Radasta“ – 25 dalyviai nuo 55 iki 92 metų. Ansamblio branduolį iš pradžių sudarė vien gėlininkai ir sodininkai. Dabartiniai ansamblio nariai – tai Trakų miesto gyventojai – buvę pedagogai, medikai, agronomai, vairuotojai, pardavėjai ir kitų profesijų žmonės, dauguma dabar jau pensijinio amžiaus. Nors jau ir šalna plaukuose, bet visi noriai lanko repeticijas, vis dar nori kartu dainuoti bei šokti, pasidžiaugti vieni kitais ir džiuginti klausytojų širdis.

Vadovės Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė

 

ENPI tarptautinis projektas

Untitled

Rekvizitai

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI

Viešoji įstaiga, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 303212890

Vytauto g. 69,

LT-21110 Trakai,

tel., faks. 370 528 55 299,

mob. tel. 370 612 20 876 

el. p. trakurumai@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT854010051001872906
Bankas AB DnB bankas, Lietuva
Banko kodas 40100