323123123323123123

Anonsai

sausio_13 laisves_gyneju_d._2018 SAUSIO13-Plakatas

Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis POŁUKNIANIE

poluknianieLenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis POŁUKNIANIE buvo įkurtas 1989 metais. Pirmieji koncertai vyko  Paluknio kultūros namuose. Ansamblio repertuare senosios močiučių dainos, lenkų liaudies dainos ir šokiai, taip pat Trakų krašto poetės Barbaros Sidorovoč žodžiais sukurtos dainos.  Ansamblis dalyvavo įvairių tradicinių švenčių atgaivinimo projekte (,,Velykinis lalavimas, “Rugiapjūtė“), bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos Unguros miesto etnografiniu ansambliu, 2002 m. buvo surengta folkloro rinkimo ekspedicija „Pažinkime gimtąjį kraštą“. Ansamblio jaunimas Paluknio apylinkėse tris dienas rinko dainuojamąją, pasakojamąją tautosaką. Tokiu būdu atnaujinome repertuarą apylinkės dainomis ir šokiais, susipažinome su daugeliu įdomių, kūrybingų žmonių. Ansamblis POŁUKNIANIE savo repertuare turi įvairios tematikos dainų: savo krašto, patriotinių, karo laikotarpio, humoristinių. Taip pat dainuoja lietuviškas dainas. Ansamblio dalyviai – įvairaus amžiaus ir profesijos žmonės: pensininkai, studentai, mokytojai... Šiuo metu ansamblyje dainuoja ir šoka 28 žmonės. 

Kolektyvui vadovauja muzikė Renata Joknienė ir choreografė Ivona Grigienė

 

ENPI tarptautinis projektas

Untitled

Rekvizitai

TRAKŲ KULTŪROS RŪMAI

Viešoji įstaiga, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 303212890

Vytauto g. 69,

LT-21110 Trakai,

tel., faks. 370 528 55 299,

mob. tel. 370 612 20 876 

el. p. trakurumai@gmail.com
Sąskaitos Nr. LT854010051001872906
Bankas AB DnB bankas, Lietuva
Banko kodas 40100